Unschool

TÓM TẮT LỊCH SỬ GIÁO DỤC

Để hiểu sâu về hệ thống giáo dục trường lớp, ta cần xem xét nó dưới góc độ lịch sử. Khi ta thấy rằng […]

Xem thêm
  11 Tháng Chín 2016
Bình luận  0

Deschool là gì?

Khi mới bắt đầu cuộc sống unschool, bạn và con bạn sẽ cần deschool, tức là loại bỏ lối suy nghĩ cũ về học […]

Xem thêm
  6 Tháng Chín 2016
Bình luận  0

Học tập không phải là giáo dục

Khi cầm một quả cam lên, ta cảm nhận được kết cấu và trọng lượng của nó trên tay. Ta hít hà mùi thơm […]

Xem thêm
  3 Tháng Chín 2016
Bình luận  0

Unschooling là gì và nó khác Homeschooling như thế nào?

“Chúng ta có thể giúp trẻ học hỏi, không phải bằng cách quyết định trẻ nên học cái gì và tìm kiếm các phương […]

Xem thêm
  30 Tháng Tám 2016
Bình luận  2

Sơ lược về khả năng tự giáo dục ở trẻ em – Peter Gray

Là người lớn, chúng ta có những trách nhiệm nhất định đối với con cái của mình và trẻ em trên toàn thế giới. […]

Xem thêm
  22 Tháng Bảy 2016
Bình luận  1

Trang trước1 2 3 4 5 6 7