Sacred Economics Archives - Unschool Vietnam

Chương 19: Không tích luỹ

Khi sự tích lũy của cải không còn thể hiện tính thượng lưu trong xã hội nữa, sẽ có những thay đổi lớn về […]

Xem thêm
  4 Tháng Bảy 2018
Bình luận  0

Phim ngắn “KINH TẾ HỌC THIÊNG LIÊNG”

Xem thêm
  5 Tháng Sáu 2018
Bình luận  0

Chương 18: Tìm hiểu lại về Văn hoá Quà tặng

Phần II (chương 9 – 17) gợi ý các giải pháp mang tính hệ thống. Phần III (chương 18 – 24) tập trung vào […]

Xem thêm
  26 Tháng Ba 2018
Bình luận  0

Chương 8: Bước ngoặt

Trong ít nhất là một trăm năm nữa, chúng ta phải giả vờ với chính mình và với tất cả mọi người rằng ngay […]

Xem thêm
  2 Tháng Ba 2018
Bình luận  0

Chương 7: Khủng hoảng

Chúng ta có nhà to hơn nhưng gia đình nhỏ lại; Nhiều tiện ích hơn, nhưng ít thời gian hơn. Chúng ta có nhiều […]

Xem thêm
  12 Tháng Hai 2018
Bình luận  0