Chia sẻ thông tin về Unschooling & Conscious Parenting.

Giới thiệu

Unschooling là gì?

Unschooling là một thuật ngữ được bắt đầu sử dụng vào những năm 1970 bởi nhà giáo dục John Holt, người được coi như “cha đẻ” của unschooling. Đây là phương pháp giáo dục trong đó người học tự lựa chọn các hoạt động học tập của mình. Theo unschooling, người học học hỏi thông qua các kinh nghiệm sống tự nhiên của họ bao gồm chơi, làm việc nhà, hoạt động theo sở thích cá nhân, đi thực tập hoặc làm việc, du lịch, đọc sách, tham gia các lớp học tự chọn, tương tác trong gia đình và xã hội. Phương pháp này nhấn mạnh: việc học tập nếu càng mang tính cá nhân thì càng có ý nghĩa và thiết thực hơn.

Unschooling

Unschooling

Conscious Parenting

Conscious Parenting

Conscious Parenting là gì?

Concious Parenting (CP) dịch sang tiếng Việt nghĩa là “làm cha mẹ tỉnh thức”. Phương pháp giáo dục gia đình này, được phát triển cụ thể bởi Tiến sĩ Shefali Tsabary, là sự kết hợp của nền triết học phương Đông và khoa tâm lý học phương Tây, trong đó việc làm cha mẹ được nhắc đến đúng với ý nghĩa trọng tâm ban đầu: làm CHA MẸ.

Đã từ lâu mối quan hệ cha mẹ - con cái luôn luôn là “cha mẹ - dạy dỗ - con cái”. Nhưng với CP, mối quan hệ này được thay thế bởi “cha mẹ - học hỏi cùng - con cái”, trong đó cha mẹ học cách tự thay đổi bản thân để giáo dục con tốt hơn. Thay vì chỉ đơn thuần là đối tượng thu nhận di sản tâm lý và tinh thần của cha mẹ, phương pháp này công nhận khả năng của trẻ em trong vai trò một người thầy tâm linh trên hành trình khám phá tâm hồn dẫn tới sự phát triển bản thân của cha mẹ.