Sacred Economics Archives - Unschool Vietnam

Chương 18: Tìm hiểu lại về Văn hoá Quà tặng

Phần II (chương 9 – 17) gợi ý các giải pháp mang tính hệ thống. Phần III (chương 18 – 24) tập trung vào […]

Xem thêm
  26 Tháng Ba 2018
Bình luận  0

Chương 8: Bước ngoặt

Trong ít nhất là một trăm năm nữa, chúng ta phải giả vờ với chính mình và với tất cả mọi người rằng ngay […]

Xem thêm
  2 Tháng Ba 2018
Bình luận  0

Chương 7: Khủng hoảng

Chúng ta có nhà to hơn nhưng gia đình nhỏ lại; Nhiều tiện ích hơn, nhưng ít thời gian hơn. Chúng ta có nhiều […]

Xem thêm
  12 Tháng Hai 2018
Bình luận  0

Chương 6: Ý nghĩa kinh tế của Lãi suất

Mặc dù người ta hứa sẽ chấm dứt chiến tranh một lần và mãi mãi, mặc dù hàng triệu người kêu gào “không bao […]

Xem thêm
  19 Tháng Một 2018
Bình luận  0

Chương 5: Xác chết của các Tài Sản Chung

Chúng ta hổ thẹn về người Nam tước phong kiến, người đã ngăn cản người nông dân chạm vào đất trừ khi anh ta […]

Xem thêm
  23 Tháng Mười Hai 2017
Bình luận  0