Unschool

Unschooling là sống trong hiện tại: Bây giờ & Ở đây

Dường như hiện nay mọi người đều đi tìm cách để tái kết nối: với bản thân mình, với người thân, và với những […]

Xem thêm
  16 Tháng Bảy 2019
Bình luận  0

Lắng dịu tiếng nói của truyền thống

Mấy hôm nay, cô con gái 12 tuổi của tôi dậy muộn. Khoảng 9 giờ sáng, những tồn dư ngoan cố của lối suy […]

Xem thêm
  22 Tháng Sáu 2019
Bình luận  0

Unschooling là gì?

Unschooling là… Một cuộc sống không có trường học. Rất đơn giản, unschooling có nghĩa là không gửi các con tới trường, và cũng […]

Xem thêm
  19 Tháng Sáu 2019
Bình luận  0

Tại sao không thể Unschool bán-thời-gian?

Mỗi khi Unschooling được nhắc đến, lại có một số người hoài nghi và hỏi “vì sao không thể unschool bán thời gian. Tại […]

Xem thêm
  15 Tháng Mười Hai 2018
Bình luận  0

Người lớn đang tước mất cơ hội vui chơi của trẻ em

Hiện nay trẻ em vừa được chiều chuộng vừa phải chịu áp lực như nhau. Nếu không được tự do vui chơi chúng sẽ […]

Xem thêm
  29 Tháng Mười Một 2018
Bình luận  0

1 2 3 4 5 6 7 Trang sau