Unschool

Unlearning

Unschooling là dành cho cả các bậc cha mẹ chứ không chỉ dành cho trẻ em. Đối với phần lớn chúng ta, unschooling là […]

Xem thêm
  29 Tháng Mười Hai 2017
Bình luận  0

Tôi không bận tâm việc con tôi có biết đọc hay không.

Đúng, bạn đã nghe đúng rồi đó. Tôi không bận tâm việc liệu con tôi có biết đọc hay không. Chúng ta thường tuyên […]

Xem thêm
  17 Tháng Tám 2017
Bình luận  0

Xếp hàng hay chơi tự do

Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy mọi người lấy cái lí lẽ mà tôi hay gọi là “lí lẽ khổ đau” để ủng hộ […]

Xem thêm
  19 Tháng Bảy 2017
Bình luận  0

Chỉ cần mẹ có mặt là đủ

Trẻ nhỏ lúc nào cũng cần cha mẹ. Từ khi sinh ra cho đến khoảng 10 tuổi, lúc nào trẻ cũng cần sự quan […]

Xem thêm
  12 Tháng Bảy 2017
Bình luận  0

Sự khác nhau giữa Giáo Dục Tự Do và Giáo dục tiến bộ – Peter Gray

Sự khác nhau giữa giáo dục tự do và giáo dục tiến bộ (tg: Peter Gray)   Tôi là một người ủng hộ Giáo […]

Xem thêm
  12 Tháng Bảy 2017
Bình luận  0