Góp Nhặt

Tôi không muốn hưởng lợi trên sự đau khổ của người khác

Dưới đây là một đoạn được gọi là “Thế giới nô lệ” trong sách “Sacred Economics” (kinh tế học thiêng liêng) của Charles Eisenstein. […]

Xem thêm
  3 Tháng Năm 2017
Bình luận  0

Đừng giao phó thân mạng cho kẻ khác.

Có một buổi chiều lộng gió, đi núi về, tôi thấy các cửa sổ và cửa ra vào của am Phương Vân bị gió […]

Xem thêm
  17 Tháng Một 2017
Bình luận  0